На база на Закона за предучилищно и училищно образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата,


Настоятелството и Обществения съвет към СУ "Христо Проданов" обръщат внимание, че заедно с Директора и Педагогическия съвет за трета поредна година са изправени пред безпрецедентен случай на избор на паралелки за прием на ученици след 7-ми клас в училището.

"За трета година от РУО и МОН е атакуван приемът в чуждоезиковите паралелки в нашето училище. Това са паралелки, в които винаги са кандидатствали деца с много висок бал и са завършвали с много високи резултати. Приемът в тези паралелки винаги е ставал много бързо, в рамките на един, два дни. Примерите на прекрасно реализирани млади хора след завършване на чуждоезикова паралелка са много. Желанията на децата за тези паралелки продължават да са на лице, но от юни ще трябва да избират друго.

Тази година институциите задължават училището да смени профила на прием след 7-ми клас, което е в разрез с Наредба 7 от 11.08.2016г. за профилираната подготовка, чл.2, ал.7, която дава възможност на всяко училище да избира между единадесет профила, а в случая училището е лишено от тази възможност. Сумарно за целия курс на обучение часовете по чужд език са с 500 часа по малко.

Това означава, че ако нашите деца искат да учат в чуждоезикова паралелка, могат да учат само в Пловдив.
Трябва да изразим позицията си като родители.

Трябва да помогнем на нашия директор, на нашите учители, на нашите деца", се посочва в мотивите на петицията.
Това е втората петиция, която стартира в Карлово.