Продължават планираните строителни дейности в Карлово. Кметът д-р Емил Кабаиванов, ресорният заместник-кмет Николай Цветков и инж. Павлена Станева, инспектираха дейностите на три обекта, съобщиха от пресцентъра на Общината.
Благоустрояването на междублоково пространство в УПИ I-жилищен комплекс в кв. 160А по плана на Карлово е финансирано със средства от капиталовата програма от Бюджет 2021-ва на Общината.
„С успешно завършените строителни дейности ще бъде реализирана основната цел, която си поставихме с проекта - подобряване достъпността и естетичния вид на жилищната среда чрез организиране на автомобилния и пешеходния достъп, отводняване на дворната площ и обновяване на зеленото пространство за обществено ползване", каза общинският кмет д-р Емил Кабаиванов.
В ход е реконструкцията на част от улица „Гладстон“ по плана на Карлово. Предвижда се полагане на бетонови пътни ивици на участъка, който никога до момента не е бил с настилка. Дейностите са финансирани по ПМС №360/ 10.12.2020 година.
Текущият ремонт на ул. „Пролет“ - възстановяване на асфалтова настилка след подмяна на уличната водопроводна мрежа в края на 2020 година се извършва с бюджетни средства.