Общата стойност на проекта е близо 1,5 млн.лева, като по-голямата част е с европейски средства. Основната цел на проекта е свързана с предоставяне на услуги за интеграция на деца в неравностойно положение или такива, които прекарват по-голямата част от времето си на улицата.

Община Карлово вече е подала документи за следващата мярка, която включва набиране на персонал - директор, педагози и възпитатели.
Центърът ще се посещава от 15 деца на възраст над 3 до 18 години. Подборът предстои да бъде извършен със социалните служби.
Архиерейският наместник на Карловска духовна околия свещеноиконом Марко извърши водосвет, след това деца от ДГ "Зорница"
поздравиха присъстващите.

Центърът включва сграда на два етажа, детска площадка със съоръжения и игрище.