Във връзка с публикации в социалните мрежи за изграждане на предприятие за преработка на пластмаси в Карлово на ул. „Дъбенско шосе” № 47, ръководството на Общината излезе с позиция. В нея е посочено, че инвестиционното намерение е на дружество - „4 ПОЛИМЕР” ООД, което съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието на околната среда (ОВОС) го съгласува с компетентния орган, а именно РИОСВ Пловдив.

" За информиране на населението същото е обявено на официалната интернет страница на Община Карлово на 27.10.2021 г. Тъй като инвестиционното предложение подлежи на преценка необходимостта от ОВОС, за изясняване детайлите на производството и обществения интерес РИОСВ Пловдив, изиска допълнителна информация от възложителя. На 26.11.2021 г. повторно е осигурен обществен достъп до нея, чрез официалната интернет страница на Общината.
Община Карлово е изразила своето несъгласие с реализацията на този проект и на 01.12.2021 г. „4 ПОЛИМЕР” ООД изтегли от РИОСВ Пловдив цялата преписка. На територията на град Карлово няма да се реализира инвестиционно намерение за изграждане на предприятие за рециклиране на отпадъци от пластмаса", се посочва в прессъобщението на Община Карлово до медиите.