В две училища от община Карлово назначиха нови директори Дарина Стеева, която до момента изпълняваше длъжонстта директор на ОУ "Райно Попович" в Карлово ще продължи да го оглавява. Тя е издържала тест с включени 50 въпроса. След това е имало събеседване с 5-членна комисия, съставена от представител на МОН и устен изпит. Начело на ОУ "Христо Г. Данов" в Розино ще застане Таня Караколева. Няма промяна в ръководството на другите училища в общината.