УЦ „Интелект“ стартира обучение по програмиране и роботика за деца от 2-ри до 8-ми клас ВИДЕО Директорката на УЦ "Интелект" Вера Цанкова посочи, че това не е инженерен курс, а неговата цел е да въведе децата в света на математиката, физиката, механиката и електрониката. Конструирането, програмирането на роботи, забавните задачи, както и състезания свързани с тях, ще дадат на учениците максимални познания по всичките изброени по-горе предмети, но увлекателно и съвсем подходящо за деца. Всеки урок продължава няколко часа, съобразено с възрастовата група на децата. По време на занятието учениците след първоначални инструкции и под надзора на обучен преподавател сами ще конструират един или няколко робота, като същевременно решават забавна задача. Lego Education Program e най-развитата и разпространена в света система за обучение на деца по технологични науки. Професионалните комплекти за конструиране на тази програма не са достъпни за масовия потребител. Всеки набор е предназначен за работа на 2 деца и съдържа лаптоп, софтуер, програмируем блок, множество двигатели, датчици и над 1000 компонента. УЦ „Интелект“ вече разполага с няколко такива комплекта и това ще даде възможност на децата да се обучават две по две в група от 8-10 деца и да получат необходимите знания доста по-лесно, чрез по-продължителна работа със самият робот. Курсовете ще се водят от преподавателката Нина Данова, която е преминала обучение в Академия "Робопартанс". Програмата обхваща деца от всички възрастови групи и класове от основното и средно образование. Обучението се усложнява от година в година. Най- малките курсисти могат да бъдат от 2-ри клас. Те започват своето обучение с повече игри и състезания. Курсистите от горните гимназиални класове ще се учат да пишат на няколко програмни езика, запознават се с 3D моделирането, конструират вече наистина сложни роботи, близки до тези, използвани в индустрията и космонавтиката. След първите 1-2 години на обучение, децата по желание ще могат да се включат в отбор, който системно да участва в международни състезания по роботика, провеждани в цял свят. Това ще им даде увереност в собствените сили и безценен житейски опит в международна технологична среда. Всяко ниво приключва със сертификат издаван от Академия „Робопартанс“, чийто регионален представител е УЦ „Интелект“. Този сертификат е поименен и е с уникален номер. Сертифицирането на уменията на всеки курсист е строго, но не е стресиращо за самото дете. Целта е да се даде представа за неговите знания и умения, а не да се постави традиционната субективна оценка. Регистрацията на сертификата е също така онлайн. Така достоверността му може да бъде потвърдена във всеки един момент от всяка точка на света. „Робопартанс“ е най-голямата и най-добре развита мрежа от обучителни центрове по роботика в много градове в България. Една от големите такива мрежи по света. Разполага със собствена инфраструктура, инструктори, специализирана онлайн платформа за поддръжка на целият обучителен процес от регистрацията, през видеа, текстове, задачи, тестове, сертифициране, организация на състезания и много други. Провежда множество курсове в САЩ и Великобритания. Нина Данова подчерта, че обучението на децата от Карлово и региона е не просто работа за тях, а отговорна мисия. Вижте повече в интервюто с директорката на центъра Вера Цанкова и с преподавателката по английски език, информационни технологии и програмиране Нина Данова: