На сайта на Дирекция "Човешки ресурси" - МВР са публикувани обявените конкурси за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. За района на Пловдив са обявени 10 вакантни длъжности, както следва:
- пожарникар - старши пожарникар - 3 (три) вакантни длъжности;
- водач на специален автомобил II - I степен, той и пожарникар - 3 (три) вакантни длъжности;
- водач на специален автомобил II - I степен, той и пожарникар (водач на подемно-транспортни машини) - 1 (една) вакантна длъжност;
- пожарникар - старши пожарникар - 3 (три) вакантни длъжности;
Директорът на местната служба каза, че 3 от вакантните длъжности са обявени за Карлово.