Министърът на транспорта Георги Тодоров откри площадка за безопасност на движението в СУ "Васил Левски" Карлово. Ученици от училището направиха демонстрация как функционира тя. Кметът на Общината д-р Емил Кабаиванов благодари на министъра за спазеното обещание по повод днешния Национален ден на безопасността на движението по пътищата.
Министърът на транспорта коментира освобождаването на част от ръководството на БДЖ като каза, че от началото на годината се наблюдават 4710 закъснения на пътнически превози и има отлив от страна на товародателите да ползват услугата на БДЖ товарни превози. Министерството на транспорта е сезирало Агенцията за държавна финансова инспекция за два доклада, внесени от транспортното ведомство:
Георги Тодоров - министър на транспорта: "Там изпълнителят е избран без предварително обявление с договаряне, което всъщност не е довело до никакъв икономически ефект за самата компания. Цената ми се струва съобразно съпоставката доста завишена. Прилича все повече като за доставка на нов вагон, а не за ремонт на такъв или за модернизация на съществуващ вагон".