Днес 05.10.2018 г. в заседателната зала на Община Карлово се състоя
заключителна пресконференция, на която д-р Емил Кабаиванов кмет на
община Карлово огласи приключването на реализацията на проект №
BG16RFOP001-1.038-0002 – C01 „Мерки за повишаване качеството на средата
на обучение в общински училища и детски градини в гр. Карлово и филиали“,
финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Реализирането на проекта допринесе за подобряване, обновяване и
модернизиране на образователната инфраструктура в община Карлово в
съответствие с бъдещите потребности на ползвателите на предлаганата
образователна услуга. Начало на проекта 18.11.2016г., край на проекта
18.11.2018г. Обща стойност на проекта 7174946,52 лв.
След това на официална церемония бяха открити реконструираните и
рехабилитирани детски и спортни площадки в ДГ „ 1-ви юни” Карлово.
„Важното е в този ден да кажем, че ние продължаваме да работим по нашия
основен приоритет, а той е да осигурим за нашите деца едни по-добри условия. Да
израстват и се обучават и възпитават в една добра среда за спорт, за обучение и
учение, така че възприемете този проект и детските площадки които откриваме,
именно като още едно стъпало, което изкачваме по тази наша основна цел. Нека
всички детски заведения, общински училища да бъдат едни места, където спокойно
и много целенасочено нашите деца да се възпитават - като млади истински
родолюбци, да растат здрави и умни, защото те са нашето бъдеще, каза в
тържественото си слово д-р Емил Кабаиванов.
Евелина Апостолова заместник областен управител на област Пловдив,
д-р Емил Кабаиванов кмет на община Карлово, Данка Зидарова – Люртова зам.-кмет
на община Карлово и Ваня Христова директор на Детска градина „1-ви юни”
прерязаха лентата. Възпитаниците на детската градина зарадваха присъстващите с
музикална програма.
На откриването присъстваха ръководството на община Карлово,
бригаден генерал Пламен Йорданов командир на 61-ва Стрямска механизирана
бригада, представители на институции, представители на проектантите и
изпълнителите, директори и учители от училищата и детските градини в
Общината, гости.
Бяха открити новите детски и спортни площадки в СУ „Васил Левски“ –
начален курс, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Христо Проданов“, ОУ „Райно
Попович“, ДГ „Първи юни“, ДГ „Гина Кунчева“, ОДЗ „Васил Левски“, ДГ „Слънце“
гр. Карлово и филиал в кв. Сушица и ОДЗ „Зорница“.
Пресцентър
Община Карлово