Служителите от РСПАБ Карлово ежедневно доказват, че човешкия живот е най-голямата ценност Днес само част от тях бяха на дежурство.
Районът обхваща две Общини на територия от 1086 кв.км. Жителите на Карлово, Сопот, Калофер, Клисура и Баня, кактои на 24-те села и жилищен квартал Сушица, денонощно разчитат на състава от 40 служители и техния началник - гл. инсп. Тоню Чалъмов.

Районът се характерезира със сложен терен- горски фонд, разположен на територията на приблизително 431 340 декара към държавните горски стопанства и 139 213 дка към НП "Централен Балкан", както и над 117 000 декара пасища към Националния парк. Оттук минава и подбалканския път София- Бургас, разположен е и стратегическия обект "ВМЗ" Сопот, както и множество предприятия от леката промишленост.


На територията на Община Карлово е ситуирана и 61-ва Стрямска механизирана бригада, която винаги е готова да подаде ръка за помощ и подкрепа при усложнена обстановка.