Експерти посочиха, че проблемът с бракониерството
все повече се задълбочава на територията на парка и затова е необходимо да
бъдат направени законодателни промени. Мечето е било хванато в стоманена бракониерска примка. Сигналът за това е бил подаден в офиса на парковата дирекция в Калофер от полицията в Павел Баня. Веднага е извършена проверка от служители на Централен балкан, районът бил отцепен, за да може животното да бъде упоено и прегледано:
Нанко Минков - началник отдел "Контрол и охрана" в НП "Централен балкан",
участък Калофер: "Животното беше неспокойно и изтощено, но в добра форма. Беше ли пострадало от примката мечето? - тъй като примката го беше
хванала през кръста, образно казано в тази задната част, в слабините беше
прожулено, но повърхностно, не толкова тежко беше обработено съответно с
медикамент".
Минков посочи, че бракониерството е постоянна заплаха за националния парк
и борбата с него става все по-трудна, тъй като нарушителите са много добре
екипирани, а правомощията на служителите на парка са ограничени:
Нанко Минков: "Тук се изисква много сериозна подкрепа от държавата и
съвместни действия на много институции това опира и до нашите правомощия, които не са толкова големи и трябва да търсим помощта на полицията в тези случаи".
Според председателя на националното сдружение на кметове у нас проблемът с бракониерството може да намери решение, ако бъдат направени законови промени:
Румен Стоянов - председател на НС на кметове на кметства в България и
кмет на Калофер : "Така че хората от Централен Балкан да имат възможност да работят с открити ръце, тъй като на този етап те, ако хванат нарушител не могат да го задържат, има неща в закона, които трябва да се пипнат и това ще бъде според мен една такава инициатива, която можем да подемем и ние като кметове".
В момента мечето се намира на територията на парка, в добро здраве е и ще
се наблюдава до 3 години от служителите на Централен балкан.