Самодейците от карловското село Войнягово представят Пловдивска област в Националната листа на нематериалното културно наследство. Това стана възможно, след като през април Министерството на културата обяви процедура за попълване на Националната система ”Живи човешки съкровища” - България 2021, а Настоятелството НЧ ”Васил Левски – 1900 г.” във Войнягово взе решение да кандидатства по проекта, съобщиха от пресцентъра на Община Карлово. От там посочиха още, че целта е била да се покажат красотата и неповторимостта на автентичните войняговски хора и игри, които съществуват от дълбока древност, съхраняват се и се предават от поколение на поколение.
Кандидатурите са били разгледани от комисия с председател проф. д-р Даниела Дженева – декан на факултет „Музикален фолклор и хореография" в пловдивската Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство. Самодейците от Войнягово са кандидатствали в раздел „Традиционни обреди и празници” с автентичните хора и игри по Гергьовден. Освен това са представили и богат снимков материал от миналото и настоящето. Специално за проекта е бил изработен 10-минутен филм, който показва автентичните войняговски хора и красивите 150-годишни местни носии. В лентата са участвали 35 самодейци, най-малкият от които на 5-годишен, а най-възрастният на 80 години.
Този месец комисия, определена от министъра на културата предстои да обсъди излъчените кандидатури от всички области и да направи предложение за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.