Рядко природно явление се появи над Карлово Това прекрасно явление е свързано с така наречените лентикулярни облаци.
Този специален вид облак, често е възприеман за НЛО. Тези облаци са известни и като „лещовидни облаци“.
Те се появяват над планината, когато вятърът създава редица стоящи вълни на подветрената ѝ страна. Ако се задържи определена температура и влагата се кондензира, се появяват облаци във формата на леща или чиния.
Тези облаци са опасни за пилотите на големи самолети, за това те избягват да летят над тях.
Опасността идва от турболентността, която създават самите облаци.