Георги Андонов от Сушица стопанисва 60 дка, а с отглеждането на маслодайна роза се занимава от 18 години. Най-важното нещо, за да е добра реколтата според него са полаганите грижи и благоприятните атмосферни условия:
Георги Андонов - розопроизводител от Сушица: "Любов трябва да има, работа постоянно разбира се и техника, с която да се поддържат. Вярно че е имало трудни години когато цена на изкупения килограм роза е била ниска, но независимо от това успяхме да оцелеем..."
Първият етап е засаждането, което се извършва през октомври, Почвата се обработва преди това, а на пролет се извършва окопаването на малките рози:
Георги Аноднов - понататък вече в периода едно 3-4 даже и до 5 копаенета първата година трябва да имат, пръскане, торене за да несе разболеят тъй като малките деца са и те лесно се прихващат от болести от старите рози
ТЕКСТ
През последните години себестойността на килограм розов цвят се е повишила заради поскъпването на препаратите и селскостопанската техника. Заради това розопроизводителите искат изкупната цена тази година да не пада под 3.60 лева
Георги Анодонв : "Тази година започваме, изкупната цена е 4 лева, надявам се, че ще скочи още малко, но трудно мога да прогнозирам колко ще де задържи, тъй като зависи от цвета който има в момента и пъпките, в сравнение с миналата година цвета се очаква да е може би около 30 % повечко, но всичко зависи от времето".
Георги Андонов каза, че съществува проблем с недостига на розоберачи в района, но той не очаква да има такъв: "Конкретно аз няма да имам, може би някои колеги, които имат много големи масиви да срещнат трудост, но всичко зависи и как си се отнасял към берачите, ако си бил коректен към тях и те се отнасят. Те какво всъщност искат, за да дойдат и да свършат работа? - искат като всеки обикновен човек да получат нормална цена".
Розопроизводителите отчитат драстично увеличаване на розвите масиви в Подбалкана. Това според повечето от тях от една страна ще доведе до сериозен проблем с работната рък, а от друга до пренасищане на пазара:
Георги Андонов :" Но мисля, че тези хора, които се занимават с производство на масло са наясно с тия неща и разширяват своите розоварни, за да могат да поемат всичкия цвят. А пазар ще има ли? - мисля че за в бъдеще розопроизводителите са си подсигурили пазари както в Китай, така и в Япония, и в част от Западна Европа и САЩ...."
Според Андонов тази година китайски инвеститори проявяват интерес за купуване на розоварни в района, а италианци вече са собственици на земи и сами ще отглеждат рози.