Ръководството на ВМЗ и синдикатите обсъдиха съвместно социалния пакет и условията на труд в завода Изпълнителният директор на ВМЗ Иван Иванов, членовете на борда и представители на синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“ обсъдиха съвместно на среща днес условията на труд и социалния пакет, въведен от новото ръководство в държавната оръжейница.

На масата на разговорите заедно седнаха членовете на Съвета на директорите – Мариян Йовчев и Камен Шаралиев, изпълнителният директор Иван Иванов заместникът му Георги Цветков, както и председателите на синдикалните организации на КТ „Подкрепа Димитър Атанасов и на КНСБ Елена Петрова, и техни колеги.

Иван Иванов запозна синдикатите с новата социална придобивка, която се въвежда – отпускането на еднократна сума от 150 лв., която се дава веднъж годишно при ползване на платен отпуск, посочен от работника. Новата придобивка влиза в сила от 1 август.

Бяха обсъдени и конкретни въпроси, свързани с условията на труд във ВМЗ. Реши се да бъде създадена комисия с участието на представители на ръководството и синдикатите, която да прецизира списъка на работниците, на които се полага предоставянето на мляко заради работата във вредни условия – придобивка, която новото ръководство въведе отново след 22 години прекъсване.

Ръководството на завода ще реши заедно със синдикатите и въпроса с поставянето на диспенсъри за вода в цеховете, като се уточнят бройките и местата.

Двете страни обсъдиха и строителната програма с оглед на условията на труд в завода. Изпълнителният директор подчерта, че е наследил завода с изостанал технологичен парк и лоши условия, но увери, че са предприети действия за стабилизирането на ВМЗ. Предстои изготвянето на нова, цялостна строителна програма, с която синдикатите ще бъдат запознати.

Изпълнителният директор Иван Иванов увери представителите на КТ „Подкрепа“ и КНСБ, че заводът работи нормално и няма поводи за безпокойство сред работниците, като посочи конкретни решени проблеми.

Работните места ще бъдат запазени, нещо повече – ръководството на ВМЗ има готовност да назначи още близо 800 души на работа, стана ясно по време на срещата.

Новото ръководство на ВМЗ и синдикатите се разбраха тези срещи да стана регулярни. Изпълнителният директор Иван Иванов предложи те да се провеждат всеки понеделник, след седмичната оперативка на ръководството на завода.