Мирослав Василев Типовски от ГЕРБ положи клетва като общински съветник. Той влиза на мястото на Розалин Петков, който напусна местния парламент, тъй като пое ръководството на „Свободна зона“ АД Пловдив. Тази смяна доведе до промени в ръководството на постоянните комисии. ПК „Стопанска и инвестиционна дейност и разпореждане и управление на общинско имущество“ ще се ръководи от Сребра Атанасова, а начело на ПК „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество“ бе избран Иван Иванов.
По време на заседанието общинския съвет прие предложението на кмета на община Карлово Емил Кабаиванов за теглене на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрения проект „Реконструкция на отсечка от общински път гр. Карлово – с. Дъбене – с. Войнягово“. Заемът ще бъде върнат, след получаване на окончателното плащане по договора за проекта от Държавен фонд „Земеделие“, подмярка 7.2 на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
На сесията бе дадено съгласие, кметът на общината да свика Общо събрание на „Карловогаз“ ООД, на което да бъде избран нов управител на дружеството.