Районен съд Карлово проведе ден на отворени врати Съдия Дарина Попова разказа за работата на съда и магистратите, а прокурорите Димитър Димитров и Кирил Мавродиев запознаха присъстващите с основните функции на прокуратурата и прокурорите. Ученици от СУ „Васил Левски“ участваха във възстановки на два импровизирани съдебни процеса – граждански и наказателен. Двата процеса са свързани от обща житейска история – случай на домашно насилие. Разиграха се съдебни производства по налагане на мерки за защита и по обвинение в нарушение на издадената заповед защита. Учениците облякоха тоги, задаваха въпроси на ищеца, ответника, свидетелите, подсъдими, а накрая произнесоха съдебн и актове решение по гражданското дело и присъда – по наказателното производство. Участие взеха и служители от Областна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието, експерти от РУ на МВР – Карлово, прокурор от Районна прокуратура Карлово.
Експерт от РУ на МВР – Карлово показа как се снемат дактилоскопски следи.
Служители от Областна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието демонстрираха различни техники при конвоиране на задържани лица и помощните средства и оръжия, които се използват.
Бяха връчени наградите на учениците, участващи в конкурса за детска рисунка на тема: „Съдът през погледа на малкия гражданин“.
Ръководството на Районен съд – Карлово изказа благодарност към директора на СУ „Васил Левски“ Мариана Манчева и всички участващи в Деня на отворените врати в съда.