Местната служба по пожарна безопасност и защита на населението е участвала в ликвидирането на 470 произшествия през изминалата 2017-та, което е с 76 по - малко в сравнение с 2016-та, съобщи за KarlovoPress.com началникът на звеното Тоньо Чалъмов. Той посочи, че според статистическите се наблюдава намаляване на пожарите с материални и нематериални загуби. За щастие през изминалата година няма загинали хора, но има двама пострадали. От анализа е видно, че най-много са пожарите, възникнали в отрасъл "Жилищно стопанство" - 49, а за сравнение с 2016-та - 46. Основните причини за възникването на пожарите са били наличието на къси съединения в електрически инсталации, неправилно ползване на уреди и техническа неизправност. На второ място се нареждат пожарите в отрасъл „Транспорт и складиране“. По критерий „Причина за възникване“ най-много са пожарите вследствие небрежност при боравене с открит огън, следвани от тези, причинени от късо съединение. На следващо място са пожарите причинени от неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди. Единици са пожарите предизвикани в резултат от строителна неизправност, детска игра или некачествен ремонт. Неустановена причина има в 18 случая (преобладаващи с предполагаем умисъл), за които са образувани съответните досъдебни производства. През годината е имало три пожара свързани с жътвената кампания и 12 в горски територии, при които са били засегнати около 10 дка широколистна гора и е изгоряла около 17 дка иглолистна гора. Въпреки отлично свършената работа на огнеборците през 2017-та трябва да се отбележи, че в анализа на службата се посочва, че има някои проблеми и нерешени въпроси, които в бъдеще време трябва да намерят решение - вече 7-ма година сградата на службата се отоплява с електрически печки и на дърва, които дарява горското стопанство. Проблемът с ефективното отопление на сградата остава не решен, а е наложително да бъде извършен ремонт на отоплителната инсталация и сградния фонд на РСПБЗН Карлово, за да отговарят на изискванията за енергийна ефективност и ниски режийни разходи. През 2018-та година основен приоритет на местното звено ще бъде поддържане на висока степен на оперативна готовност на силите и средствата за пожарогасителна и спасителна дейност за бързо реагиране при ликвидирането на пожари, бедствия и извънредни ситуации. Заслугите на всички огнеборци, които рискуват живота си ежедневно, бяха удостоени с почетна грамота от община Карлово. Отличието бе връчено миналия ден на началника на службата за проявено родолюбие, патриотизъм и вярност към заветите на Апостола на българската свобода Васил Левски.