Изолацията заради пандемията с коронавирус намали домовите кражби, а масовото присъствие на полицията по улиците – битовата престъпност.

С поетапното разхлабване на мерките и постепенното връщане към нормалния ритъм на живот се очаква ръст на регистрираните престъпления, а едни от най- потърпевшите са възрастните и самотноживеещи хора в малки и отдалечени населени места.
Сформираните мобилни екипи от служители на криминална и охранителна полиция на пловдивската дирекция ще възстановят своя график да се срещат с жителите и представителите на местната власт в отдалечените общини, за да осигурят обществения ред. Към тях обаче ще се присъединят и допълнителни сили, които ще извършват постоянни обходи в населените места на обслужваната територия и ще реагират незабавно при установени нарушения.

Униформени служители ще се грижат и за охраната на селскостопанската продукция до пика на кампанията по прибирането на рози и череши. Предвидено е патрули да извършват обходи и в по-малките населени места, където обработваемите площи са по-малко.Целта е да се предотвратят набези, опити за посегателства и битови престъпления.

Кмет на с. Певците

Както в повечето малки населени места и при нас най- наболели са проблемите, свързани със сигурността и битовата престъпност. По- засиленото присъствие нуждата от постоянно полицейско присъствие ще гарантира в по-голяма степен сигурността на хората.Тук живеят много възрастни хора, останали сами без децата си. Има и смесено население. Трябва да имаме постоянно пребиваващ квартален, който да реагира при сигнал, да познава обстановката и хората в селото. Имаме спешна нужда от представители на реда, които да бъдат при нас не за час - два, а да можем да разчитаме наистина на тях.Само по този начин може да накараме престъпниците да се страхуват, а хората да бъдат сигурни.

Виктор:
„Хората очакват полицията да бъде навсякъде - във всяко село, всяка махала, да реагира при всеки един проблем и сигнал за нередност. Засиленото полицейско присъствие ще даде нужната сигурност на местната власт и на жителите, че именно тя гарантира за спазването на законите.

Ще насочим допълнителни сили към малките села, отдалечени от големия град, които заради по- възрастното и беззащитно население, както и отдалечеността от града, стават обект на престъпни намерения, които касаят конвенционалната престъпност. Това са предимно кражби на селскостопанска продукция и домови кражби.

Още в началото на селскостопанската дейност, свързана с розобера и черешобера ще стартира специализирана охранителна и превантивна операция. Предвидено е тя да продължи до пълното прибиране на цялата селскостопанска продукция през годината.Екипите на полицията ще дежурят непрекъснато, включително и в тъмната част на денонощието и ще гарантират за спокойното прибиране на реколтата. Маршрутите за изпълнение на охранителната операция ще бъдат съгласувани с местната власт. екипи ще дежурят в районите с розови и черешови насаждения, пунктовете за изкупуване на реколта и тези за наемане на работна ръка.

Със засиленото си присъствие полицията ще подпомогне местната власт при опазването на селскостопанската реколта от престъпни посегателства. Планирани са ежедневни обходи в активния сезон за производителите и засилен контрол на пунктовете, където ще се извършва изкупуването на продукция. Набелязани са и съвместни мерки за обмен на информация с частните охранителни фирми, звената за самоохрана, кметовете на населени места.
Проведени са срещи с председатели на земеделски кооперации и представители на местната власт за надеждна охрана на складовите бази за съхраняване на селскостопанска продукция. Полските пазачи ще получат специални инструкции за координиране на действията с полицията.

При прибиране на реколтата и транспортирането са предвидени специализирани полицейски операции, които да ограничават рисковете от пътнотранспортни произшествия и инциденти с неукрепени товари. Такива операции ще се провеждат и с цел пресичането на кражби на животни и продукция.