34 професионални паралелки повече спрямо миналата година, което прави общо 148 в цялата Пловдивска област, ще приемат седмокласници през предстоящата кампания. Профилираните остават същия брой - 88. Това е заложено в план-приема, който бе приет на заседание на Постоянната комисия по заетостта в областната управа и ще бъде внесен за одобрение в МОН.
По дуалната форма ще обучават 24 професионални паралелки в областта, като Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура заявява прием на седмокласници единствено и изцяло по тази система – в 5 паралелки.
17 от заявените професии са нови и се разкриват за първи път от училищата, които ги предлагат. Сред тях са специалностите приложно програмиране в СУ „Христо Ботев” в Калофер, електронна търговия – в СУ „Христо Проданов” в Карлово и в школото в село Маноле, локомотиви и вагони в Автото, оператор на информационно осигуряване – в СУ „Проф. Асен Златаров” в Първомай.