На 14.09.2018 г. от 14:00 ч. в производствената база на „Интендантско обслужване“
ЕAД – клон Калофер, ще бъде отбелязана 62-та годишнина от създаването на
„Интендантско обслужване“, а освен това, ще бъде откит реновиран и модернизиран
кроялен цех.
Обновеният цех е оборудван с нов и съвременен кроялен робот, който повишава
производителността на дружеството. Инвестицията е направена с цел повишаване на
производствените мощности и конкурентноспособността.
На официалната програма по откриването се очаква да присъстват: г-н Красимир
Каракачанов – министър на отбраната на Република България, представители на
висшето командване на Българската армия, представители на Министерство на
отбраната; бриг.ген. Пламен Йорданов – командир на „61-ва Стрямска механизирана
бригада“ гр. Карлово, бриг.ген. Явор Матеев – командир на 68-ма бригада „Специални
сили“, д-р Емил Кабаиванов – кмет на Община Карлово, г-н Теодор Шойлеков –
председател на ОбС Карлово, г-н Румен Стоянов – кмет на гр. Калофер и др.