В началото на заседанието общинските съветници Манол Манолов и Пламен Славов от БСП ще отправят своите питания към кмета на общината Емил Кабаиванов. Веднага след това съгласно проекта за дневен ред Кабаиванов ще докладва за промени в разчета на капиталовите разходи за 2018-та и за годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2017-та. Кметът ще даде информация за изпълнението на бюджета на община Карлово, сметките за средства от Европейския съюз и актуализирано разпределение на промените по бюджета за полугодието на 2018-та година. Съветниците ще трябва да утвърдят мрежата на училищата и детските заведения за новата учебна година. Общинският съветник Доньо Тодоров от ПП ГЕРБ ще докладва за изграждането на допълнителна уеб страница на община Карлово за реклама на туристически обекти и услуги. Повечето от докладните включени в този дневен ред са за актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, отдаване под наем и продажби на поземлени имоти в Карлово, Розино, Дъбене, Васил Левски, Московец, Климент, Горни Домлян, Христо Даново. Последна точка от дневния ред е докладната записка на общинския кмет относно размера на изплатените през месец юли просрочени задължения.