Общинска библиотека - Карлово ще носи името на д-р Иван Богоров Общинска библиотека – Карлово да носи името на бележития
възрожденец и борец за чистота на българския език, карловецът д-р Иван
Богоров. Това приеха единодушно общинските съветници на днешното си
редовно заседание. Решението се взима в навечерието на 1 ноември – Ден на
народните будители по предложение на Дружеството на българските писатели
– Карлово.
На заседанието днес бе прието предложението на кмета на село
Климент Мано Манов, направено да кмета на община Карлово д-р Емил
Кабаиванов, в населеното място да бъде изграден паметен мемориал на Свети
Климент Охридски – първият епископ проповядвал на старобългарски език и
основател на Охридската книжовна школа.
По предложение на кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов,
Общинският съвет го упълномощи да издаде Заповед за назначаване на
временна комисия за установяване наличие на незаконни строежи в кв.
„Стряма“ на гр. Баня и други населени места от общината. Комисията ще се
състои от 11 члена - 5 служители на общинска администрация, 5 общински
съветници и 1 представител на Районно управление на полицията. Работата на
комисията ще се състои в проверки и констатации на нарушения, както и
даване на предложения за тяхното разрешаване.
Всички решения от редовното заседание на Общинския съвет ще бъдат
качени на официалната интернет страница на община Карлово в
законноустановения срок.