Община Сопот планира да завърши ремонта на многофункционалната сграда   в Анево чрез финансиране от фонд ФЛАГ

Училищната сграда в Анево е построена през 1947-ма година. Повече от 10 години тя е необитаема, което се е отразило много негативно върху общото й състояние и конструкцията. В редица сигнали на жители от Анево е било посочено тежкото и опасно за преминаващите в близост състояние на сградата, съобщиха от ръководството на Община Сопот. От там посочиха, че това е наложило да бъдат предприети спешни мерки, за да се осигури безопасността на хората и, за да се съхрани конструкцията и изготвянето на дългосрочен план за реконструкция.

Община Сопот вече има проект за възстановяване на постройката и превръщането й в многофункционална административна сграда с обществено значение. За целта общината кандидатства пред Държавен фонд „Земеделие“ по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР (Програма за развитието на селските райони) за периода 2014-2020 г. Проектът на Община Сопот е получил одобрение за финансиране.

Фирмата изпълнител по строителен и инвеститорски контрол на обекта констатирал обаче, че одобрените от програмата дейности не обхващат всички строително-ремонтни работи, необходими за завършването на строежа и издаване на разрешение за ползвате съгласно ЗУТ (Закона за устройство на територията). Това налага да се извършат допълнителни дейности, които не могат да бъдат финансирани по Програмата на ДФ „Земеделие“.

„Вярвам, че с общи усилия ще намерим решение. Не бива да допускаме малки препятствия да спрат плана за развитие на Сопот и с. Анево. Нека не забравяме ползите, които тази многофункционална сграда ще има за обществото и нашия ангажимент пред обществото да я завършим докрай. Там ще се помещават кметството, пощата, читалището, библиотеката и пенсионерският клуб. В сградата ще има още лекарски и стоматологичен кабинет, както и зала за събития. Тази сграда ще бъде средище на обществения и културен живот в Анево и ще предоставя административните услуги на едно място за удобство на гражданите“, заяви кметът Деян Дойнов.

За да бъде завършена сграда е необходимо осигуряване на допълнителни средства в размер на 232 567 лева. По предложение на кмета необходимата сума може да бъде осигурена чрез общински дълг към Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД. Като допълнение към съществуващия инвестиционен проект за ремонт и преустройство на сградата с тази сума ще бъде извършен и ремонт на двора, където ще се изградят детска площадка и осветена спортна площадка. Според предложението на кмета на Община Сопот срокът за погасяване на общинския дълг е 240 месеца с възможност за предсрочно погасяване без такса.

В духа на воденото от Община Сопот прозрачно управление в близост до гражданите се организира обществено обсъждане на предложението, което ще се проведе на 2-ри октомври от 17:30 часа на площада в Анево.