Ползването и поддръжката на общинските и училищни спортни бази в Карлово бяха обсъдени на работна среща с директорите на общинските учебни заведения, съобщиха от пресцентъра на Община Карлово.
По време на срещата стана ясно, че има заповед на Министерство на образованието и науката, която регламентира часовия пояс и достъпа до базите, паралелно с това не са отпаднали и указанията, разписани в Ковид мерките – след приключване на учебните занятие спортните съоръжения да бъдат затваряни.
Според председателя на Общинския съвет Доньо Тодоров училищните ръководства имат юридическо право да ограничават достъпа на външни лица до спортните бази, но може да се обмисли вариант - след отпадане на Ковид мерките, съоръженията да се ползват през летните ваканции. Тодоров обаче смята, че трябва да има хора, които да носят отговорност за съхраняване на базите. За тяхното опазване от вандалски посегателства и поддръжката им е необходимо видеонаблюдение и полицейско присъствие.

До края на тази седмица ще бъдат поискани оферти от местни фирми, които предлагат видеонаблюдение с добра разделителна способност на камерите, заяви общинският кмет д-р Емил Кабаиванов. Той пое ангажимент да разговаря с ръководството на Районно управление Карлово, за да се потърси съдействие за рутинен обход на полицейски патрули в районите на спортните площадки.

Кметът на Карлово призова гражданите да опазват съоръженията и заяви, че общинското ръководство ще поощрява ползването им от спортни клубове и организирани групи, които имат отговорници. В следващите години Общината предвижда повече средства в местния бюджет за поддръжка, текущи ремонти и подмяна на съоръжения на четирите общински спортни площадки в града, допълни още кметът.
Според директорите на четирите училища, в които по спечелен проект на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 бяха изградени спортните съоръжения, до момента няма лицензиран спортен клуб, който да е пожелал ползване на базите.

За ползване на направения също по европейски проект плувен басейн в СУ „Христо Проданов“ има питане от СК „Триатлет“. Правилата не позволяват през първите 5 години от пускане в експлоатация на басейна, училището да генерира приходи от такси на външни ползватели. Същевременно поддръжката на басейна е скъпа, поясни заместник-кметът Антон Минев. Той препоръча на директора да входира официално писмо в Общината като бенефициент по проекта, тя от своя страна ще се консултира с Управляващия орган как състезателите от лицензирания СК „Триатлет“ могат да тренират там.