В отговор на писмото на земеделските производители, кметът на община Карлово посочи, че призовава спазване Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и произтичащите от него заповеди на Министъра на здравеопазването, определящи спазване на противоепидемични мерки за ограничаване пандемията от коронавирус.
"Принципът, който спазва Общинският кризисен щаб, е да не се въвеждат по-тежки забрани и ограничения от вече наложените, освен в изключителни случаи /при евентуално тежка епидемиологична обстановка и при неспазване на разпоредбите и правилата/", се посочва от общинския кмет, а относно кампанията по прибирането на розовия цвят, мнението на щаба е, че може да бъде проведена единствено при правилен разчет на дейността: необходим брой работна ръка, спазване на определената дистанция, осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекция.От общината съветват всички сдружения на розопроизводителите, да отправите тези питания и към Министъра на земеделието, храните и горите, тъй като кампания 2020 засяга прибирането на розов цвят в различни региони и препитанието на много хора.