Община Карлово публикува проекта на плана за интегрирано развитие за 2021-2027-ма година. Той може да се разгледа на интернет страницата на Общината за публично обсъждане.

Мнения и предложения за промени и допълнения на проекта на Плана може се подават на [email protected] или в деловодството на Общината до 26-ти март включително.

Изготвеният проект на План е в изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие.