Децата от читалищна работилница „Подарък за теб“ при читалище „Христо Ботев“ в Столетово участваха в конкурс с кауза „Мартеница закачи – здраве подари“. Конкурсът бе организиран от Община Карлово и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Над 300 мартеници бяха дарени на възрастни хора и хора в неравностойно положение.

Днес участниците бяха наградени от зам.-кмета на Карлово и председател на местната комисия
Антон Минев. Всички получиха грамота и символичен подарък.