Общински съвет Карлово взе решение за създаване на Обществен съвет за управление на даренията за подпомагане пострадалото от наводненията население на Община Карлово. Това стана ясно на редовно заседание в зала „Васил Караиванов“. Председателят на ОбС Карлово Доньо Тодоров представи докладната записка и поясни, че Общественият съвет е временно действащ орган, имащ за цел осигуряване на откритост, справедливост и ефективност при управлението на събраните дарения. В него са включени: Председател – представител на Община Карлово; Секретар – юрист от Община Карлово; двама представители на ОбС Карлово; представител на Областна администрация Пловдив; представител на Дирекция „Социално подпомагане“ Карлово; представител на ПБЗН; кметът на село Богдан; кметът на село Каравелово; кметът на село Слатина; кметът на село Христо Даново; кметът на село Войнягово; кметът на село Розино; двама пострадали жители от с. Богдан; двама пострадали жители на с. Каравелово; двама пострадали жители на с. Слатина и по един пострадал жител от селата Христо Даново и Войнягово.
Сесията започна с Доклад за работата на Кризисния щаб досега, представен от кмета на общината и председател на щаба д-р Емил Кабаиванов. Той запозна съветниците с наличните данни за щетите в пострадалите от наводненията карловски села, отчете работата по отстраняването им и припомни мащаба на наводнението. Данните сочат, че такова природно бедствие в България не е имало поне от 70 години насам и благодарение на добрата координация в първите часове няма жертви. Кметът представи и актуална информация за даренията, постъпилите по сметката на Общината и чрез DMS кампанията. Общо в тях до момента са събрани около 770 000 лева, които ще бъдат използвани само за нуждите на пострадалите семейства, а не за възстановяване на инфраструктурата в населените места. Най-сигурната публична сметка, която гарантира, че паричните средства на дарителите ще бъдат предоставени само за пострадалите хора, е тази на Община Карлово, поясни д-р Кабаиванов.
Другите докладни записки, разгледани и приети от ОбС Карлово, бяха свързани с актуализация, компенсирани промени и промени в разчета на капиталовите разходи по бюджета на община Карлово за 2022 г.; актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. и др.