Областна дирекция на МВР Пловдив обяви конкурс за нови места за длъжността полицай. От тях
ще има и за Районните управления в Карлово и Хисаря.
Конкурсът бе обявен на основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014-та за назначаване на държавна служба в МВР.
Заповедта гласи, че конкурсът за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР Пловдив за вакантни младши изпълнителски длъжности е, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва: полицай – старши полицай – 20 вакантни длъжности.