Няма да се изплащат обезщетения за чума по свинете, ако нямате регистрирана ферма Стопаните, които нямат регистрирана ферма или животновъден обект няма да получат обезщетения от държавата, ако животните им заболеят от африканска чума по свинете, съобщи за KarlovoPress.com директорката на службата по земеделие в Карлово Пенка Ганева. Тя посочи, че предстои да бъдат уведомени всички кметове на населени места на територията на общината, за да може чрез тях тази информация да достигне до хората в населените места, които отглеждат по едно, две или повече свине за домашна употреба и нямат регистрирана ферма. Към настоящия момент не е констатирано да има влошено здравословно състояние на свинете в Карловско, въпреки влошената обстановка в страната. Община Раковски вече прие мерки за недопускане на чума по дребните животни. Там собствениците на животновъдни обекти се задължават да не разрешават контакт на външни лица с животните и да не изхранват животните с кухненски отпадъци. При констатиране на свине с влошено здравословно състояние, те незабавно трябва да уведомяват обслужващия ветеринарен лекар. По възможност трябва да се избягва смесването и кръстосване на пътищата на предвижване и паша на отделни стада в населените места на територията на общината. От община Раковски ще следят за недопускане на свине до сметища, както и за нерегламентирана търговия с живи животни и продукти от животински произход на територията на общината. Предвидени са и мерки срещу създаването на нерегламентирани сметища и изхвърлянето на отпадъци от животински произход, а също и срещу загробване на трупове на умрели животни.