Нова програма в Карлово подпомага възрастни хора и лица с увреждания На 01.07.2019 г. Община Карлово стартира изпълнението на проект
„Помогни на възрастни хора и лица с увреждания чрез патронажна грижа в
община Карлово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г.
Към месец януари 2020 година 103 души ползват услугите, предвидени
за изпълнение по проекта. Това са възрастни хора, над 65 години и лица с
увреждания от град Карлово и шест населени места от общината. Те получават
интегрирани здравни и социални грижи.
Предвид възрастта си и поради различни заболявания хората, които са
включени за обгрижване по Проекта, са затруднени в обслужването си и
извършването на различни социални дейности като пазаруване, почистване,
плащане на битови сметки, попълване и подаване на различни формуляри и
др.
В дома може да се измери кръвно налягане, кръвна захар, да се постави
инжекция, да се смени превръзка след операция и др., както и да бъдат
придружени до институция или лаборатория. При нужда, лицата могат да
получат и психологическа подкрепа. Специалистите посещават домовете по
предварително изготвен график. Хората в нужда имат право да ползват
услугите до 2 часа на ден, като не заплащат такси за това.
В Екипа за предоставяне на услугите са включени 17 патронажни
работници, които помагат в домакинството, медицинска сестра и психолог, а
тяхното удовлетворение идва от това, че виждат как хората се чувстват добре,
чувстват се спокойни, че могат да разчитат на някой. На разположение е и
автомобил, който се ползва за достигане на услугата до жилищата на
нуждаещите се.
Дейностите по проекта са предвидени да приключат до 31.07.2020 г.
За информация и връзка с Екипа за управление на услугите, можете да
позвъните в община Карлово на тел. 0335/54567 – Екатерина Маринова.