Младежи от Карлово планират еко-акции в района Младежкият център в Карлово отбеляза Световния ден на околната среда, 5-ти юни, с обучението на "Младите спасители на природата" по едноименния си проект, финансиран от Европейската младежка фондация.
Младежи от 7 населени места на Община Карлово се обучаваха колко е важно да се опазва околната среда, да се рециклират отпадъците, да се използват възобновяеми енергийни източници, както и кои са най-големите природозащитни организации в света и най-сериозните екологични проблеми.
Младите хора споделиха своите еко-мечти в локален и глобален аспект и обсъдиха как може те да допринесат за опазване на природата и застрашените видове.
Вдъхновени от еко-акция сред красивата природа на Етрополския край и екопътеката до водопад „Варовитец“ те планираха еко-акции и проекти за своите населени места, които да реализират до края на месец юли.
Обучението бе проведено в полите на Стара планина с дейности на открито, лагерен огън и игри за сплотяване на групата, за да се мотивират младите хора да прекарват повече време сред природата, да я ценят и пазят.