В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, Община Сопот разработи Проект на План за интегрирано развитие на Община Сопот за периода 2021-2027-ма година. Планът е средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика за община Сопот. Същият е публикуван на интернет страницата на Общината.
Общественото обсъждане ще се проведе на 14.07.2021 г. /сряда/ на площад „Иван Вазов“ от 17:00 часа.
Всички жители на общината, които нямат възможност да присъстват на обсъждането могат да разгледат качените материали на страницата на Община Сопот (http://www.sopot-municipality.com) и/или да изпратят своите препоръки и забележки на ел. поща: [email protected]
Ръководството на Община Сопот разчита на Вашето сътрудничество и Ви благодари за желанието да участвате и съдействате!