Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов посети ТП „Държавно горско
стопанство – Карлово“, за да изрази своята лична благодарност и тази на
гражданите от общината към служителите за високия професионализъм и
изпълнение на служебните си задължения при поддържане и опазване на
горите, овладяване и потушаване на възникнали горски пожари на територията
на община Карлово през 2018 година. Инженер Златю Кличев - директор на ТП
„Държавно горско стопанство – Карлово“ запозна кмета със служителите и му
благодари за оказаното внимание и изразеното признание за тяхната работа.
Той благодари и на всички служби, доброволци и граждани помагали при
справяне с опасните ситуации. В знак на признателност д-р Кабаиванов връчи
почетна грамота.
От 16.06.2017г. държавните горски и ловни стопанства на област Пловдив, в
което е и ТП „Държавно горско стопанство – Карлово“ притежават сертификат
от Министерството на земеделието и храните за продажба на дървесина.
Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов пожела на всички служите ли
от ТП „Държавно горско стопанство – Карлово“ здраве и професионални
успехи.