Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов и кметът на община
Зехайм-Югенхайм, Федерална Република Германия – д-р Олаф Кюн подписаха
Споразумение за приятелство. В споразумението са заложени следните цели:
Задълбочаване и укрепване на връзките в областта на културата, спорта,
икономиката, комуналнополитическата, туристическата и други области;
подпомагане сътрудничеството между сдружения, организации и институции и
разширяване на връзките между тях; поощтряване на обмяната между
младежките организации; поощтряване сътрудничеството на местните
стопанства; поддържане на редовен обмен между партньорските градове, с цел
задълбочаване и развитие на сътрудничеството им.
„Ние сме водени от искрени подбуди, от тези наши контакти и работни
срещи да има полза за нашите съграждани и като опит, който може да
почерпим от община Зехайм-Югенхайм, както и нашите партньори да вземат
нещо полезно от нас. Да обогатим нашите знания за културите и историите на
двата народа“, каза д-р Емил Кабаиванов по време на срещата. Д-р Кабаиванов
разказа историята на установяване на контакта с германския град, в чиято
основа е дългогодишното приятелство между председателят на „Немско-
българското сдружение за поощтряване на връзките между Германия и
България“ д-р Зигрун Комати и карловската учителка и литератор Донка
Димитрова и нейната сестра Иванка Мухтарева.
„Нашето приятелство е важна основа за обединена Европа, то е възможно
да съществува, благодарение на гражданите на двете общини…Пожелавам на
всички интензивно, трайно и добро приятелство с оживени контакти“, каза
кметът на Зехайм-Югенхайм Олаф Кюн. Той благодари на всички, които са
допринесли за осъществяване на това побратимяване, в лицето на д-р Емил
Кабаиванов, г-н Антон Минев, г-н Слави Джалъзов, г-жа Донка Димитрова и г-жа
Иванка Мухтарева, а чрез тях и на всички жители на община Карлово. Като знак
на взаимно приятелство между двата града, кметът на германския град поднесе
на д-р Емил Кабаиванов пътен знак, който посочва пътя за Зехайм-Югенхайм, с
желание да го постави в Карлово на видно за всички жители място. Той подари
знамето на тяхната община, което да бъде поставяно редом до знамето на
община Карлово при бъдещите взаимни срещи.
На 20 април тази година, Споразумението за приятелство ще бъде
подписано в град Зехайм-Югенхайм, пред местното общество.
През 2016 година, на Празника на розата, като туристи, в Карлово
присъстват д-р Йоахим Хорн - председател на фондация „Хайлигенберг
Югенхайм и д-р Зигрун Комати – председател на Немско-българското общество
в Германия. Тяхното намерение бе за задълбочаване на връзките между двете
общини с участие на фондация „Хайлигенберг Югенхайм“. Последва
официална покана от германска страна, при която делегация от община
Карлово, водена от кмета д-р Емил Кабаиванов, посети град Зехайм-Югенхайм
от 04.05. до 07.05. 2017 г. По време на посещението беше направена
презентация на община Карлово и представени българския фолклор и
традиции, след което официална делегация от град Зехайм-Югенхайм, водена
от кмета д-р Олаф Кюн, посети нашия град. На 20.10.2017 г. община Карлово
направи дарение на фондация „Хайлигенберг Югенхайм“, дворец Хайлигенберг
50 броя корени от маслодайна роза сорт „Дамасцена“, 50 броя корени от сорт
„Стара Карловска роза“ и 300 броя корени лавандула. На алеите с
насажденията има обозначителна табела с надпис „ДАРЕНИЕ ОТ ОБЩИНА
КАРЛОВО“. Дворецът, където са засадени насажденията, годишно се посещава
около 50000 души - доказателство за популяризиране на нашата община и
България сред хиляди туристи. Председателят на фондация „Хайлигенберг
Югенхайм“ д-р Йоахим Хорн, дари от своя страна на община Карлово парична
сума с желанието да бъдат закупени „Магнолии“, които да бъдат засадени в
парковете на град Карлово. „Магнолиите ще ни напомнят винаги, когато ги
видим за нашите германски приятели и партньори“, каза кметът на Карлово.
На официалното подписване на Споразумението за приятелство
присъстваха: д-р Олаф Кюн – кмет на община Зехайм-Югенхайм, д-р Йоахим
Хорн – председател на фондация „Хайлигенберг Югенхайм“, Зигрунд Комати –
председател на немско-българското общество в Германия, д-р Емил
Кабаиванов – кмет на община Карлово, председателят на Общински съвет –
Карлово Теодор Шойлеков, заместник-кметовете Антон Минев, Данка Зидарова
– Люртова и Стойо Карагенски, Секретарят на община Карлово Стефан
Стефанов, г-жа Донка Димитрова и г-жа Иванка Мухтарева.
ПРЕСЦЕНТЪР НА
ОБЩИНА КАРЛОВО