Ротари клуб Карлово съвместно с община Карлово организира
състезание „Народните будители и АЗ” /финал/ в зала „Васил Караиванов”,
между отборите на СУ „Васил Левски” и ПГ „Христо Смирненски”.
Ротари клуб Карлово участва и популяризира проекта „Народните
будители и АЗ”. Идеята на националния проект е да може повече български
ученици да бъдат приобщени към националните ни ценности, да знаят повече
за дейността на онези възрожденци и велики българи, които са оставили своя
отпечатък в създаването, израстването и просперитета на нашата държава.
Жури в състав Христо Тахчиев председател на Ротари Карлово, Мария
Деянова директор на Исторически музей, Дарина Стеева преподавател по
история в ПГ „Христо Смирненски” и Богдана Калъчева преподавател в СУ
„Васил Левски” определи победителя в състезанието – СУ „Васил Левски”.
Учениците от двата отбора бяха избрали да отговарят на въпроси за живота и
делото на Пенчо Р. Славейков и Георги С. Раковски.
На всички участници в състезанието бяха раздадени сертификати за
участие. За спечелилите първа награда – двудневна екскурзия с дестинация по
избор на учениците и за спечелилите втора награда – еднодневна екскурзия.
Отборът на СУ „Васил Левски” Карлово дарява сумата която спечели за
двудневната екскурзия за лечението на Тодор Атанасов баща на 2-ма техни
съученици учещи в училището.
ПРЕСЦЕНТЪР
ОБЩИНА КАРЛОВО