Регионална телевизия KarlovoPress започна излъчване и в община Павел баня. Новото лого замени досегашното на Щерев ТВ. Програмата KarlovoPress ще продължи да изпълнява основната си цел както досега - да бъде обективен източник на регионална информация за жителите на общините Карлово, Сопот, Хисаря и Павел баня.

Нашата задача ще бъде да задоволяваме потребностите на зрителите - ползватели на телевизионна продукция, като съдържание и качество на телевизионния продукт. Ще се стремим да продължим да изпълняваме интеграционните функции в полза на жителите на региона, както и да допринасяме за информационното обслужване на аудиторията.

Ще осигуряваме и постоянна възможност за социално общуване между жители на градовете, до които се разпространява.

KarlovoPress и за напред има задачата да бъде своеобразен културно-образователен център на утвърдените богати исторически традиции в общините Карлово, Сопот, Хисаря, Павел баня и региона, както и да съдейства и популяризира успешно реализирани на територията на разпространение бизнес - идеи, постижения и успехи в различни области на живота: селско стопанство, икономика, туризъм, почивно и курортно дело, еко туризъм и други.

Програмата активизира обществената и гражданската мисъл в града в посока опознаване и съхранение на историческото наследство в региона, осмисляне и съпричастност към въпросите и проблемите на деня, проекциите на бъдещето и следващите поколения. В този смисъл програмата се стреми да се превърне в място, където се фокусират обществения, културния и икономическия живот на тези четири общини. За това е предвидено създаването на голям обем собствена продукция с преобладаващо местен характер.

Постоянна цел пред медията е да скъсява дистанцията между гражданите и институциите на градско и общинско равнище, както и стопанските формации в региона.

За реализирането на тази задача програмата ще продължи да поддържа обратна двустранна връзка и да повишава отговорността на местните институции, бизнес субекти и представителите на инициативата и предприемачеството насочвайки вниманието им към конкретните потребности и проблеми на гражданите, както и общата им информираност.

Мисията на KarlovoPress продължава да привлича вниманието и интереса на различен тип аудитория, отговаряйки на всички условия за пълноценна медия, като спазва принципите за прозрачност, обективност и независимост, определени от закона за радиото и телевизията и общоприетите етични норми.