По повод 202-та годишнина от рождението на Евлогий Георгиев пред паметника на двамата дарители в Карлово бяха поднесени венци и цветя.
Директорът на Исторически музей - Карлово Мария Деянова припомни живота и дейността на двамата благодетели, завещали на България не само богатството си, но и своето желание за просвета, образование и прогрес на българския народ. Ученикът Димитър Серкьов рецитира стихотворение, посветено на големите дарители.

Едва ли е възможно цялата благотворителна дейност на братята от Карлово – Евлогий и Христо Георгиеви, да бъде описана в пълни подробности. Те даряват средства за изграждането на първото висше училище в България, подпомагат издаването на български вестници и книги, подкрепят с материални средства училища, читалища, църкви, даряват стипендии и ориентират десетки младежи към образование в Западна Европа и Русия. Дори и след смъртта си даряват по-голямата част от своето състояние за общественополезни цели.

Поклон пред паметта на двамата братя Евлогий и Христо Георгиеви!