Стоянка Кръстева е на 35 години. Омъжена, с дъщеря на 4-ри години.
Завършила е висше образование, бакалавър "Счетоводство и контрол" и магистър "Публични финанси". Работи в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" .
Към настоящия момент е общински съветник в Карлово.
1. Как се роди идеята за „Форум за Бъдеще’Карлово”?
Преди време, докато се „ровех” в интернет, случайно попаднах на материал за Исландия. За Модела Исландия, описващ как исландците създават и приемат новата си Конституция. Един работещ модел, чрез който гражданите сменят управлението на държавата си „отвън”, а не „отвътре”– и успяват. Тогава реших, че този модел може и трябва да се приложи при управлението и на нашата Община Карлово, основно чрез включването на младите хора. Идеята ми е, ние младите хора, на възраст между 20 и 40 години, които живеем на територията на общината, да получим възможност за пряко участие при вземането и реализацията на решения от местната власт, свързани с регионалните проблеми, които ни касаят пряко.
2. Как ще осъществите идеята?
Ще създам „отворена група” в социалната мрежа Фейсбук, чрез която да се реализира модела „Форум за Бъдеще`Карлово”. Като начало, в рамките на 2 месеца абсолютно всеки желаещ ще може да предлага изявени по някакъв начин млади хора, които да съставят Съвет на Форума. Изискванията за членовете на този Съвет ще са само три - да са с постоянен адрес в населено място от община Карлово, да са на възраст между 20 и 40 години и да бъдат подкрепени минимум от 25 други жители на общината. Целта е между всички предложения да се изберат само 20, които да се ангажират на обществени начала и да заработят като Съвет на Форума. Всички жители на общината могат да посочват проблеми, свързани с младите хора и възможни техни решения, с наш местен ресурс. Създаденият Съвет на Форума, като за начало ще открои 5-те приоритетни от тях. После ще ги подложи на обсъждане в групата, а всички заинтересовани граждани, ще могат да „съучастват” за формулиране на решение по тях. Формулираните вече решения, подкрепени и от подписка, ще бъдат внесени за разглеждане от Общинския съвет, който да ангажира местната власт с тяхното изпълнение.
3. Кога стартира проекта и каква е крайната цел?
Ще стартира в началото на месец септември, а крайната цел е ние младите хора, реално да участваме при разрешаването на проблемите, които са в Община Карлово. Другата цел е да бъдем пряко отговорни за програмирането на бъдещето си. Необременеността, надпартийността и игнорирането на личните интереси, са гарантирани от публичността и възможността на абсолютно всички желаещи и можещи, да се включат свободно и без ограничения във всичко, което ще се прави.
4. Защо младите хора да подкрепят „Форум за Бъдеще’Карлово”?
Защото вярвам в енергията и решимостта на младите хора и защото трябва да направим нещо. Каквото и да е, дори и да е грешка. Трябва да го направим, защото ако поне не се опитаме сега, докато сме млади, ни предстои живот, изпълнен със съжаление за това, че дори не сме се и опитали.