Иван Стоенчев е преизбран за председател на Ловно рибарско сдружение Карлово, това бе съобщено на сайта на НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България".

Решението е било взето на от­четно-изборно събрание на сдружението преди няколко дни. Сдружението в Карлово обединява 21 дружинки, в които члену­ват общо 1265 ловци.

На събранието е отчетено доброто финансово състоя­ние на сдружението, пробле­мите около африканската чума по свинете и стопанис­ването на дивеча в рамките на всичките 6578 ха ловна площ, която стопанисват ловците от ЛРС-Карлово.

Новият мандат започва с нов ръководител на Кон­тролния съвет на сдруже­нието. За председател на Контролния съвет е избран Николай Николов. В 9-членния състав на Управителния съвет също има ново попълнение.