От 2-ри ноември всички ученици от 1-ви до 12-ти клас също преминават изцяло на онлайн обучение. Това съобщиха от пресцентъра на Община
Карлово. Причината е, че Общината е достигнала 14-дневната заболеваемост над 750 на 100 000 население.
Учениците ще учат онлайн до намаляване на 14-дневната заболеваемост в Общината или до отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на
здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.