Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов излезе с декларация в началото на редовното заседание на Общинския съвет.

Позицията бе по повод решението на Държавния съвет и Правителството на Република Турция за промяна статута на древния християнски храм „Света София“ в Истанбул.

„Като хилядолетна християнска светиня и духовен център на Православието, „Света София“ е изключителна културна ценност за цялото човечество. Построена е през VI век като катедрален храм на Константинополската патриаршия и в продължение на почти 1000 години е най-важната християнска църква. След падането на Константинопол под властта на османските турци е превърната в джамия. През 1935 година Мустафа Кемал Ататюрк, основателят на модерна Турция, я обявява за музей. Тя е един от символите на Истанбул и е част от Списъка с обекти от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Ето защо присъединяваме своя глас към призивите на Българската православна църква, както и на всички православни църкви, държавни лидери и международни институции, за запазване досегашния статут на храма „Света София“ като музей и паметник на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Като изразяваме своето уважение към турските държавни институции, призоваваме за мъдрост и добронамереност в името на запазване на добрите междурелигиозни и добросъседски отношения!“, гласи текстът, подкрепен от общинските съветници.

Преди разглеждане на докладните записки, клетва като общински съветник положи Зорница Ранчева – на мястото на Иван Хаджийски от коалиция „БСП за България“.

Съветниците приеха решения, свързани с удължаване на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ и с извършване на вътрешни компенсирани промени и актуализация на общинския бюджет за настоящата година.

Общинският съвет бе запознат с изпълнението на Бюджет 2020, сметките за средства от Европейския съюз и актуализирано разпределение на промените по бюджета за полугодието. Местният парламент даде съгласие за актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за тази година.