Жителите на хисарското село Кръстевич излизат на протест следващата седмица, защото вече 10 дни нямат вода и са на режим, съобщи за KarlovoPress.com Добринка Пиронкова. Тя посочи, че в селото има изградено изцяло речно водоснабдяване, което съществува от 1936-та година. Поради недостиг на вода през летните месеци през 1984-та е започнало изграждане на допълнително водоснабдяване от същия водоизточник и същото е въведено в експлоатация през 2004-та година.
"Освен това водата е с доказано влошени питейни, физико-механични и биологични качества, особено при гниене на шумата попаднала във вододайната зона и при обилни дъждове. Въпреки всичко през летните месеци при продължително засушаване нивото на водата намалява и населението преминава на режим. През 80те години на миналия век са предприети мерки за намиране на алтернативно решение, като се ползват и други водоизточници. На 3 километра югоизточно от селото е направен сондажен кладенец с дебит около 8 м/сек., която вода чрез довеждащ водопровод, помпена станция и пречиствателна станция да се добави към съществуващото съоръжение, но за съжаление само сондажът е изграден, всичко останало е теория.
И нещата се повтарят така от десетилетия. Всяко следващо лято положението става все по нетърпимо, режимът е вода за 1-2 часа на ден, а понякога и през ден или два. Обещанията през последните години от страна на Общинска администрация и ВиК дружеството са за изграждане на проект и подсигуряване на финансирането му. Всеки път идва представител на някоя от администрациите, обясняват на хората, че решение има и се работи по този въпрос и до тук.
От 10 дни насам отново сме на режим по 1-2 часа на ден има вода, няма предоставена бутилирана вода за населението от страна на ВиК дружеството, докараха една водоноска с вода преди ден-два, след като входирахме подписката. В селото ни има около 250 домакинства, по голямата част от населението са възрастни и самотни хора. Положението е нетърпимо, затова жителите на селото се обединиха и направиха подписка адресирана до Областния управител, ВиК Пловдив, Общинския кмет и Общинския съвет Хисаря, с която се обръщаме за спешна среща и отговор за решаването на проблема ни", пишат в сигнал до медиите местните жители.
Те подчертаха, че цената за 1 куб.м е 1,49 лв, необосновано висока, защото според местните хора, ВиК няма никакви разходи, тъй като водата по гравитачен път достига до водопреносната мрежа.
Кметът на Община Хисаря инж. Пенка Ганева каза за KarlovoPress.com, че вече са изготвени два проекта, но средствата на Общината са крайно недостатъчни за един подобен ремонт. Ганева е внесла писмо с приложените проекти до Министерството на регионалното развитие, но становище все още няма.
"Подали сме искане до МРРБ за 3 млн.лева. Все още нямаме резултат. През август месец предстои среща на ВиК с Общините. На тази среща също ще поискам да се включат проектите. В тези жеги е нечовешко хората да стоят без вода", заяви общинският кмет.
От ВиК Пловдив коментираха вчера, че са направили постъпление за обследване на допълнителни водоизточници, но това е сложен и дълъг процес.
"Водоизточниците намалят своя дебит през летните месеци. Това, което може да направим по линия на инвестиционната програма е да подменим на една от улиците преносната мрежа, където има изключително много аварии", заявиха от ВиК дружеството в Пловдив.
Местните жители се заканиха, че следващата седмица излизат на протест и ще затворят главния път, който минава през селото.