Фондация "Таня Бейрийска" започва национална кампания за създаването на публичен регистър на алтернативни методи за лечение на страдащи от множествена склероза Началото ще бъде поставено на 7-ми юли в хотел "Щерев" в Сопот
Целта на националната кампания "Знание за здраве" ще бъде да се създаде и да се поддържа публичен регистър на алтернативните методи за лечение, не само на множествената склероза, но и на други автоимунни или дегенеративни заболявания, съобщиха от фондацията на Таня Бейрийска. Предполага се, че броят на болните от различни, тежки хронични и дегенеративни заболявания в България е между 150 хиляди и 200 хиляди души. От това неизбежно са засегнати и най-близките техни роднини, при което броя на хората, чието ежедневие и битие се определят пряко от някаква болест нараства поне двойно, до около 400 хиляди души. В България има законова рамка, която регламентира, разрешава и контролира извършването на лечебна, медицинска и болнична дейност, в т.ч. и на различните алтернативни методи на лечение. Съществува нормативна уредба за нейното прилагане, както и съответните административни структури, които да я приложат. От фондацията обаче посочват, че явно след като посоченият проблем не само продължава да съществува, но се и задълбочава с годините, системата просто не е способна да го разреши. Единственото възможно решение, което е по силите на фондацията като неправителствена организация е да привлече ресурс за създаването и поддържането на такъв публичен регистър.
Според проучванията на фондацията, регистърът трябва да съдържа база с данни - Какво точно трябва да прави пациента и/или какво точно ще му се прави, за да се постигне лечебен ефект и оздравяване ? – описание; Защо и как точно това, което той ще прави и/или ще му се прави, ще окаже лечебно въздействие върху него и ще доведе до оздравяване ? – обяснение и обосновка; Кой в България предлага (посредничи за) прилагането на конкретния алтернативен/експериментален метод на лечение ? – информация за лицето/организацията; сертификати, документи и други: свидетелстващи за юридическия му статус; доказващи компетенциите му и разрешаващи му да го прави, съобразно със законите на Р България; контактна информация и други; Колко струва на пациента прилагането на даден алтернативен/експериментален метод на лечение и какво точно ще получи срещу заплащането на съответната сума ? Доказателства – резултати от изследвания и други медицински документи, свидетелстващи за промяна в състоянието на пациента, в следствие от прилагането на конкретния алтернативен/експериментален метод на лечение.
Фондация „Таня Бейрийска” предвижда изграждането на мултифункционална, информационна мрежа в партньорство с институции и съсловни организации, НПО-та и пациентски организации.