Традицията води началото си от 1994-та година, когато по повод 40-тата годишнина от приемането на препоръките за статута на учителите от ЮНЕСКО и МОТ, ЮНЕСКО предприема инициативата да определи 5-ти октомври като Международен ден на учителя.
Към настоящия момент тази дата се приема от над 100 държави. В България с решение на правителството датата е приета през 2006-та година.
Ролята на учителя, на добрия учител в живота на всеки от нас е много важна. Могат да минат години за да разберем, че ние сме можещи и успяващи хора, заради наученото от нашите учители преди години. От работата на учителите зависи нашето бъдеще, единственото време, когато нашата работа е да учим е това, когато сме в училище. След това в университета и на работа ние продължаваме да учим и да се развиваме, но навиците ни затова как да учим се сформират в училище.
И има ситуации, когато ние сме благодарни на нашите учители по български, затова че са ни научили да се изразяваме правилно, на учителите по английски, затова че са ни дали средството за комуникация, на учителите по математика, химия, физика и биология, които са ни научили да задаваме въпроси и да намираме отговори на поставените задачи. Зависи от нас самите колко сме научили от нашите учители, това е било наше право на избор и ние сме вземали от нашия учител толкова, колкото сме поискали.
Затова ролята на учителя, на добрия учител в живота на всеки един от нас трудно може да се прецени. Но е факт, че развитието на обществото зависи от труда на преподавателите. Учителят, добрият учител, дава на своите ученици не само своите знания, но и любов и внимание.
KarlovoPress поздравява всички учители с пожелание за здраве, успех и сили за преодоляване на предизвикателствата в работата! Честит празник!