Срастването между партийни личности и държавните дружества в системата на Държавната консолидационна компания /ДКК/ е довело дотам, че днес тези структури се използват за партиен PR в навечерието на предизборната кампания. Това вреди на имиджа на предприятия с дългогодишна история и може да окаже влияние на договори, които се изпълняват у нас и в чужбина. Това се посочва в позиция на ДКК.
Повод за становището са поредица от прессъобщения, разпространени сред медиите от дружествата Вазовските машиностроителни заводи /ВМЗ/ и „Кинтекс“, които съдържат в себе си манипулативна информация, изнасят търговска информация и обиди към трети лица, които от своя страна могат да заведат дела за репутационна вреда, за които държавата ще трябва да плаща.
„Изразяваме силно притеснение, че публични позиции изразени от председател на една от партиите в Република България след това се мултиплицират от държавни дружества, с което те пряко се въвличат в предизборната кампания“, се посочва в позицията на ДКК.
Според тях това дава отговор въпроса как и на какво основание са избирани ръководителите на тези постове и дали водеща е била експертизата им или само определена партийна принадлежност. Също така, в част от тези дружества към този момент няма назначени служители за Връзки с обществеността и в този смисъл е възможно подобни информации да се подготвят от партиен пресцентър, като държавните дружества да се използват като пощеснка кутия, от която медиите да ги получават.
„Към този момент в ДКК липсва информация на какво основание ВМЗ са превели за ден аванс от 3 млн. лв. на строителни фирми, без да е проведен конкурс“, посочват от Държавната компания. Също така в ДКК няма разяснения по направените плащания от „Кинтекс“ към офшорна компания в Дубай на стойност 800 000 лева.
„Общото между тези преводи е, че са извършени веднага след като предходния министър на икономиката е напуснал поста и при изключително съкратени срокове. Нещо повече – новият министър на икономиката бе разпоредил спиране на всички плащания до извършване на анализ в публичните предприятия, но това разпореждане не е било изпълнено. В резултат милиони левове са насочени към частни компании, без аргументация пред принципала в лицето на ДКК“, се казва още в позицията.
В заключение от компанията изразяват безпокойство, че е възможно да се подготвя въвличане на държавните предприятия в предизборната кампания не само чрез медийна пропаганда, но и чрез финансиране на близки фирми до политически лица.
Засега в „Кинтекс“ и ВМЗ са предприети кадрови промени като в момента, в който новите лица влязат в дружествата ще направят пълен одит и ще предоставят наличната информация на обществеността.