Бригаден генерал Димитър Шивиков коментира последните събития и серията от атентати в Брюксел. Той каза, че никоя страна членка на Европейския съюз не е застрахована от терористични атаки и каквито и мерки да се предприемат обществата винаги ще вървят крачка след събитията. Според Шивиков приетата от правителството миналата година стратегия за борба срещу радикализма и тероризма е само на думи, а реално не се предприемат необходимите мерки под формата на тренировки и отработване на елементи, свикване на всички заинтересовани институции - МВР, службите, кметствата, местната власт, болниците, ръководители на учебни и детски заведения, за да бъдат запознати какво трябва да правят. Бившият командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада смята, че моментът вече е назрял и това трябва да започне да се изпълнява. Във връзка с атентатите в Брюксел Шивиокв каза, че е необходимо да се вземат незабавни мерки за засилване на сигурността в нашия район, поради факта, че на територията на двете общини Карлово и Сопот се намират 61-ва Стрямска механизирана бригада и ВМЗ. Генералът изрази надежда, че тези мерки трябва да бъдат постоянни, а не временни. Междувременно той коментира още, че се пристъпва към активни действия, когато вече атентатът е факт, а причините за действията на терористичните организации по думите на Шивиков са много по-дълбоки и трябва да се търсят назад във времето и за жалост световните лидери и ръководителите на западно европейските страни, в това число и на България, продължавали да водят двойствена политика. Бригадният генерал заяви, че наблюдава засилване на отлива на военнослужещи от българската армия, а причината според него от една страна е, че хората се ориентират към по-добре платени професии, а от друга изолираното и дистанцирано отношение, което се проявява към тях. Шивиков каза, че ще продължи да участва в обществено - политическия живот на страната, но категорично няма да става партиен член, на която и да е от действащите политически партии в страната. Той заяви, че не е и няма да бъде кандидат за вицепрезидент на Жорж Ганчев, както се споменаваше в публичното пространство.