Проектът " Да превърнем Дъбене в зелен Рай" е спечелен по програма ПУДООС. Той е на стойност 10 хиляди лева. Това съобщи за KarlovoPress.com кметът на селото Николай Ковачев.


" По проекта ще бъде озеленен парка, ще има нова детска площадка, пейки и осветление. Надявам се, че жителите на селото след няколко месеца ще може да се радват на едно хубаво място",

посочи кметът и допълни, че реализирането на проекта ще започне вероятно през юни месец. Цялата площ е 1300 кв.м. Ковачев посочи, че към момента са почистени и запръстени всички нерегламентирани сметища около Дъбене. Има поставени табели и се следи за изхвърлянето на отпадъци."За жителите на населеното място превръщането на Дъбене в по-привлекателно и хубаво място за живеене е много важно. Техните очаквания са много големи. Затова опазването на природата и чистотата са сред основните ми приоритети.

Дълги години много от жителите на съседни населени места и на Карлово идваха и изхвърляха отпадъците си под хълма. Този процес вече трябва да спре, следи се строго и, ако извършителите биват хванати ще им се налагат големи санкции",

заяви кметът на Дъбене. Той призова хората да спазват законите като всички европейски граждани и да обичат природата.