Д-р Нася Димитрова, която е детски лекар посочи, че много пъти с управителя са коментирали, че трябва да се преразгледат разходите като цяло и да се направи обективна оценка за оптимизация на медицински и не медицински персонал, храненето в болницата и други. Вижте: